Pénzügyi előadó

Baki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8943 Bocfölde, Ady u. 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

1. számú melléklet a 29/2012. (III.7.) Korm rendelethez 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügy, számvitel, gazdálkodás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi , közgazdasági,

        Felhasználói szintű internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői képesítés,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Büntetlen előéletet igazoló, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, személyi adatokat, lakcímet, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatban

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Császár László jegyző nyújt, a 92/461001, 06/30/9161022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1544/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Baki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8945 Bak, Rákóczi utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1544/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

        Személyesen: Császár László jegyző, Zala megye, 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Baki Közös Önkormányzat Hivatal jegyzője bírálja el Bocfölde község polgármesterével egyetértésben - a pályázók személyes meghallgatását követően. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        wwww.bak.h - 2016. október 6.

        www.bocfolde.hu - 2016. október 6.

        www.sarhida.hu - 2016. október 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754715   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.