Segédmunkás

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Intézeti Gyógyszertár

Segédmunkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 , Budapest Maglódi út. 89-91

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézeti Gyógyszertár szervezeti egység keretein belül anyagmozgatási, anyagszállítási feladatok ellátása, a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat tartalmazó , fényképes önéletrajz

        képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( alkalmazás esetén )

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. L épület Intézeti Gyógyszertár ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5320/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Segédmunkás.         Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5320/2016, valamint a munkakör megnevezését: Segédmunkás.

        Elektronikus úton Somodi Mária vezető asszisztens részére a somodi.maria@bajcsy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Somodi Mária vezető asszisztens, Budapest, 1106 , Maglódi út 89-91. L épület Intézeti Gyógyszertár .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. október 17.

        www.bajcsy.hu - 2016. október 17.

        MESZK-honlapja - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772053   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.