Betegfelvételi ügyintéző

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Betegfelvételi Iroda

Betegfelvételi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 , Maglódi út 89-91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betegfelvételi Iroda szervezeti egységen belül betegfelvételi ügyintézői feladatok ellátása, a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, informatikai alapszintű ismeretek,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Betegfelvételi Irodán vagy egészségügyi adminisztrációban szerzett gyakorlat

        egészségügyi végzettség , főiskola egészségügyi ügyvitelszervező

        legalább alapfokú nyelvvizsga bármely nyelvvből

        pénzkezelési, számlázási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat tartalmazó, fényképes önéletrajz

        képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( alkalmazás esetén )

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dely Györgyi Betegfelvételi Irodavezető nyújt, a 06-20-405-20-43 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budpest, Maglódi út 89-91. Betegfelvételi IIoda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4845/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Betegfelvételi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4845/2016, valamint a munkakör megnevezését: Betegfelvételi ügyintéző.

        Elektronikus úton Dely Györgyi Betegfelvételi Irodavezető részére a dely.gyorgyi@bajcsy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dely Györgyi Betegfelvételi Irodavezető, Budapest, 1106. , Maglódi út 89-91. Betegfelvételi Iroda .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. szeptember 19.

        www.bajcsy.hu - 2016. szeptember 19.

        MESZK-honlapja - 2016. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731289   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.