Ápoló

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
VI.Belgyógyászat

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1105 , Kőrösi Csoma Sándor út 24-26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, OKJ 54 ápoló vagy HÍD ápoló vagy felnőtt szakápoló,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes önéletrajz

        képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata

        működési engedély

        kamarai tagság igazolása

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( alkalmazás esetén )

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ápolási Igazgatóság nyújt, a 06-1-432-7513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. B épület Ápolási Igazgatóság ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4702/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4702/2016, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

        Elektronikus úton Németh Cecília ápolási igazgató részére a apig@bajcsy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Németh Cecília ápolási igazgató, Budapest, 1106 , Maglódi út 89-91. B épület Ápolási Igazgatóság .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. szeptember 12.

        www.bajcsy.hu - 2016. szeptember 12.

        MESZK-honlapja - 2016. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

ID: 2724395   Megjelentetés dátuma: 2016.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.