Intézményvezető-helyettes

Bajai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újvárosi Általános Iskola

Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Oltványi utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes kiemelt feladata az intézményvezető szakmai, vezetői, ellenőrző munkájának, egyéb tevékenységének segíté-se, támogatása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg, feladatköré-be tartozó ügyekben önállóan jár el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség,

        Közoktatásvezetői szakképzettség

        Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        Magyar állampolgárság

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/022/00584-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/022/00584-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

vagy

        Elektronikus úton Sárosi Magdolna tankerületi igazgató részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok beérkezése után a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás során kerül sor a vezető kiválasztására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

ID: 3425910   Megjelentetés dátuma: 2018.06.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.