Orvos (szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos)

Bajai Szent Rókus Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajai Szent Rókus Kórház
Szülészet-Nőgyógyászat, Radiológia, Fül-orr -gégészet, Traumatológia

Orvos (szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Rókus utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Osztályos orvosi, szakorvosi feladatok ellátása, részvétel az ügyeleti-készenléti tevékenységben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        MOK tagság igazolása, érvényes működési nyilvántartás igazolása

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok hiteles másolata

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő megküldésével (6500 Baja, Rókus utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/190/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Orvos (szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos).         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő megküldésével (6500 Baja, Rókus utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/190/2016, valamint a munkakör megnevezését: Orvos (szakorvos vagy szakvizsga előtt álló orvos).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.AEEK.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bajakorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833789   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.