Gyógytornász

Bajai Szent Rókus Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bajai Szent Rókus Kórház
Traumatológia Osztály

Gyógytornász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Rókus utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bajai Szent Rókus Kórházban a traumatológia osztály fekvőbeteg-szakellátásának keretében, a gyógytornászi feladatok ellátása, valamint közreműködés a betegellátás folyamatos biztosításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, gyógytornász,

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok hiteles másolata.

§         Érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő megküldésével (6500 Baja, Rókus utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-95-16/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász . §         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő megküldésével (6500 Baja, Rókus utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-95-16/2013, valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász .

§         Elektronikus úton Göbl Vilmosné Ápolási igazgató részére a apolasig@bajakorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.gyemszi.hu - 2013. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. július 12.

ID: 1524213   Megjelentetés dátuma: 2013.07.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.