Testnevelés szakos tanár

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés oktatása legalább heti 22 órában (a mindenkori kötelező pedagógus óraszám mértékéig) a heti 40 órás munkahét keretében az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a tantárgynak megfelelő szakos tanár,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, a tantárgynak megfelelő szakos tanár,

        Oktatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        képzettséget igazoló iratok másolatat

        Nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén benyújtja a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Antal tagintézményvezető nyújt, a 06-70/334-9012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dózsa 10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dózsa 10/2016, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiány pótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813076   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.