Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egészségügyi és szociális szakterületek szakmai elméleti tárgyainak oktatása, demonstrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár, diplomás ápoló,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Oktatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget,nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén benyújtja a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wetzl Attila tagintézmény-vezető nyújt, a 06-70/338-2166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Jelky 9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Jelky 9/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár.

        Elektronikus úton Wetzl Attila tagintézmény-vezető részére a wetzla@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiány pótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772172   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.