Matematika- fizika tantárgyat oktató középiskolai tanár

Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

matematika- fizika tantárgyat oktató középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakos végzettségnek megfelelő tantárgyak oktatása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján:középiskolai nevelés, oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a tantárgynak megfelelő szakos tanár,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Oktatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget,nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolatat

        Nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén benyújtja a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigetvári Győző tagintézmény-vezető nyújt, a 06-70/339-1746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bányai 11/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika- fizika tantárgyat oktató középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bányai 11/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika- fizika tantárgyat oktató középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Szigetvári Győző tagintézmény-vezető részére a szigetvari.gyozo@banyaiiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiány pótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772175   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.