Óvodapedagógus

Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Nagybercsényi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet,magyar állampolgárság,cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, szakmai önéletrazj, egészségügyi alkalmasságot igazoló iratok, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Zoltánné nyújt, a 06303521507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Nagybercsényi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 428/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Nagybercsényi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 428/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Nagy Zoltánné részére a nagyneedit79@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagy Zoltánné, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Nagybercsényi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832015   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.