Osztályvezető főorvos, Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kórház - Kecskemét

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
Csecsemő és Gyermekosztály

Osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csecsemő és Gyermekosztály vezetése, szakmai irányítása. A fekvő és járóbeteg szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása, jó interdiszciplinális kapcsolatok kialakítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Csecsemő és Gyermekgyógyászat szakvizsga,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Több éves szakmai gyakorlat, Rendszeres szakmai továbbképzés, Vezetés területén szerzett gyakorlat, ( ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása ), Tudományos tevékenység, Eü. menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való részvétel, Nyelvismeret, Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi és foglalkozási adatok, Részletes szakmai élet bemutatása, Az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései, Az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása, Tudományos munkák jegyzéke, Működési bizonyítvány, Referenciák, Diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok, Szakmai továbbképzésről szóló igazolások, Érvényes erkölcsi bizonyítvány, Működési Nyilvántartás igazolása ( Orvosi Kamara )

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mócza György főigazgató helyettes nyújt, a 78/564-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kórház - Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Nyíri út 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4421/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos, Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály.         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kórház - Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Nyíri utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4421/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos, Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály.

        Személyesen: Dr. Mócza György főigazgató helyettes, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés, lakhatási támogatás biztosított!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818493   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.