Osztályvezető főorvos, Általános Sebészeti Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kórház - Kecskemét

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét
Általános Sebészeti Osztály

Osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Általános Sebészeti Osztály vezetése, szakmai irányítása. A fekvőbeteg szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása, jó interdiszciplinális kapcsolatok kialakítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Orvostudományi Egyetem, sebészeti szakképesítés,

        Több éves szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Több éves szakmai gyakorlat, Rendszeres szakmai továbbképzés, Vezetés területén szerzett gyakorlat ( ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása ), Tudományos tevékenység, Eü. menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésban való részvétel, Nyelvismeret, Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi és foglalkoztatási adatok, Részletes szakmai élet bemutatása, Az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozkó elképzelései, Az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása, Tudományos munkák jegyzéke, Működési bizonyítvány( Jelenlegi munkáltatótól ), Referenciák, Diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok, Szakmai továbbképzésről szóló igazolások, Érvényes erkölcsi bizonyítvány, Működési Nyilvántartás igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Svébis Mihály főigazgató nyújt, a 76/516-727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kórház - Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Nyíri út 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4421/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos, Általános Sebészeti Osztály.         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kórház - Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Nyíri utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4421/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos, Általános Sebészeti Osztály.

        Személyesen: Dr. Svébis Mihály főigazgató, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kmk.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bér: Megegyezés tárgyát képezi

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.

ID: 2810905   Megjelentetés dátuma: 2016.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.