Igazgató

Bábolna Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.04.01.-2022.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Zrínyi M. utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető. A vezetői megbízással egyidejűleg létesített közalkalmazotti munkakör megnevezése: közösségszervező munkakör. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban,önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, A 15/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/A. § (1) és 6/B. § (1) bekezdésében, 6/G. §-ban foglalt képesítési és egyéb követelményeknek, valamint a 15/1992. (XI.20.) Korm.r. 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában előírt feladatkörben szerzett legalább öt éves gyakorlat,,

        Kultúrális intézményben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - 1992. évi XXXIII. törvény 6/G. § alapján, az abban foglaltak szerint addreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzési kötelezettség igazolása vagy annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,

        - részletes szakmai önéletrajz,

        - 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (5) bekezdés a) pontja szerinti vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program,

        -1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot arról , hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntés nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul, vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását,

        - a végzettséget igazoló oklevél másolatát, - érvényes erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Klára nyújt, a 34-568-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bábolna Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Jókai M. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 322-11/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Bábolna Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 322-11/2016, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Személyesen: dr. Horváth Klára, Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Jókai M. utca 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.babolna.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761599   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.