Nyilvántartási referens

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - egészségügyi Intézet (OGYÉI)

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

az OGYÉI-OÉTI főigazgatóság Élelmiszerkémiai és Analitikai Főosztályán

Nyilvántartási referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2018. november 30. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

69. Közegészségügyi és egészségvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Étrend-kiegészítő készítmények, speciális gyógyászati célra szánt tápszerek közegészségügyi, élelmezés-egészségügyi értékelése, notifikációja.
A vonatkozó jogszabályok és előírások naprakész követése.
A szükséges adatbázisok rutinszerű kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, élelmiszeripari mérnök, vegyészmérnök, gyógyszerész végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        élelmiszer-jogszabályok ismerete, élelmiszertechnológiák ismerete

        pontosság, precizitás és jó együttműködési képesség.

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyógynövényismeretek és számítógépes adatbázisok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint)

        Végzettségekről szóló okiratok másolatai

        Motivációs levél

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyagának az OGYÉI adatbázisában történő rögzítéséhez (amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez és adatbázisban való rögzítéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a az OGYÉI-OÉTI főigazgatóság Élelmiszerkémiai és Analitikai Főosztályán címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYÉI-HR/1793-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Nyilvántartási referens.         Postai úton, a pályázatnak a az OGYÉI-OÉTI főigazgatóság Élelmiszerkémiai és Analitikai Főosztályán címére történő megküldésével (1051 Budapest , Zrínyi utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYÉI-HR/1793-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Nyilvántartási referens.

        Elektronikus úton Az OGYÉI Humánpolitikai főosztálya az részére a allaspalyazat@ogyei.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázaton kérjük feltüntetni OGYÉI-HR/1793-1/2016 "nyilvántartási referens" A kiírással kapcsolatos szakmai kérdésekkel Schreiberné Molnár Erzsébet főosztályvezetőhöz fordulhatnak (molnar.erzsebet@ogyei.gov.hu).
A munkakör várhatóan 2016.12.01-től betölthető, 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.ogyei.gov.hu honlapon található
A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok alapján az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ogyei.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763447   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.