Mezőőr

Aszaló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Aszaló Község Önkormányzata

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Aszaló, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása Aszaló község közigazgatási területén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 18. életév betöltése, mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyamok elvégzését és a vizsgák letételét vállalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret, fegyvervizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát és a személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőrösiné Dr. Mező Anetta nyújt, a 06-46/596-266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aszaló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3841 Aszaló, Rákóczi út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1275/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Aszaló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3841 Aszaló, Rákóczi út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1275/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

        Elektronikus úton Dr. Mészáros István részére a aszalohivatal@chello.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3841 Aszaló, Rákóczi út 87. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768719   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.