Óvodapedagógus

Árpád Úti Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Árpád Úti Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Árpád utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek gondozása, nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Árpád Úti Óvoda címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Árpád utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 619/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Árpád Úti Óvoda címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Árpád utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 619/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Neubauer Jánosné részére a arpadovi@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, behívás alapján, személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Székesfehérvár Megyei Jogú Város honlapja - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824322   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.