Ápoló

Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakképzettségének megfelelő ápolói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, OKJ ápolói végzettség,

        Rehabilitációs osztályon végzett gyakorlat előnyt jelent - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, MESZK tagság igazolás, Működési nyilvántartásról másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Fehérné Deák Anita nyújt, a 34-487-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

        Elektronikus úton Aknai Dorina részére a igazgatosag@tatakorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Aknai Dorina, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Hajdú utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapja - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tatakorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761462   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.