Védőnő

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi utca 75/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004, (V. 21.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnői diploma,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen kéri-e a pályázat tárgyalását.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kerékgyártó Ildikó nyújt, a 06-49/354-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi utca 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-30/2016/Á. , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi utca 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-30/2016/Á., valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

vagy

        Elektronikus úton Vargáné Kerékgyártó Ildikó részére a postmaster@aroktopm.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi utca 75. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja a beérkezett pályázatokat, majd döntést hoz. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.arokto.hu - 2016. szeptember 14.

        Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Ároktői Kirendeltségének hirdetőtáblája - 2016. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arokto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731252   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.