Titkársági ügyintéző

Arnóti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Arnóti Polgármesteri Hivatal

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Petőfi S. utca 120.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 .sz. melléklet 27/II

Ellátandó feladatok:

Közvetlenül segíti a polgármester, jegyző munkáját. Ellátja a képviselő-testület mellett működő bizottságok melletti titkári teendőket. Sokszorosítja a bizottsági és testületi anyagokat

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, Arnót Község Önkormányzatának a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 6./2010.(III.19). rendelete, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás, pontosság, nagy munkabírás, jó szervezőkészség, kiváló elemző és értékelő képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Tamás nyújt, a 46/500-740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Arnóti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3713 Arnót, Petőfi S. utca 120. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2696/0/2016 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Arnóti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2696/0/2016, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton Szarka Tamás részére a arnot@arnot.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Arnót község Polgármesterének egyetértésével Arnót Község Jegyzője dönt. Döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ww.arnot.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arnot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818888   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.