Kisgyermeknevelő-gondozó

Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl

kisgyermeknevelő-gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07. - 2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Jókai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő- gondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, kisgyermeknevelő- gondozó,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, kisgyermeknevelő- gondozó,

        kisgyermeknevelő- gondozó - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümeginé Balogh Barbara nyújt, a 96/364-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth L. utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 153-50/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő-gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Aranykapu Óvoda és Bölcsőde - Nyúl címére történő megküldésével (9082 Nyúl, Kossuth L. utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 153-50/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő-gondozó.

vagy

        Elektronikus úton Sümeginé Balogh Barbara részére a ovoda@nyul.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szabályzatnak megfelelően, személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. nyul. hu - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768387   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.