Óvodapedagógus

Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda
Aranyalma Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1047 Budapest, Fóti út 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes munkalakalmassági

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Piroska Júlia nyújt, a 1-233-1239 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/361 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda címére történő megküldésével (1047 Budapest, Fóti út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/361, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Fazekas Istvánné részére a info@fotiovoda.ujpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742542   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.