Családsegítő

Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Maros utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. törvényben és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott családsegítéshez kapcsolódó feladatok ellátása. Családgondozás, problémával küzdő egyének és családok segítése, egyéni esetkezelés, krízis intervenció, közösségi szociális munka, információnyújtás, ügyintézésben segítségnyújtás, családlátogatás, adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        15/1998. (IV.30.) NM r. 2. sz. melléklet II. Rész I.pont 1. alpont családsegítő munkakörhöz előírt végzettség,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        önálló precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szénási Hanna jegyző nyújt, a 62/520-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (6931 Apátfalva, Templom utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (6931 Apátfalva, Maros utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

        Személyesen: Dr. Szénási Hanna jegyző, Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Templom utca 69. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Apátfalva Község Önkormányzat honlapja - 2016. november 17.

        Apátfalvi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. november 17.

        Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ hirdetőtáblája - 2016. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A próbaidő tartama 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817788   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.