Intézményvezető

Aparhant Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Általános Művelődési Központ Aparhant

intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7186 Aparhant, Rákóczi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Általános Művelődési Központ dolgozói tevékenységének irányítása, kapcsolattartás a hatóságokkal, adatszolgáltatások, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, óvodapedagógus,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, művelődésszervező,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettségeket igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aparhant Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7186 Aparhant, Kossuth Lajos utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Aparhant Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7186 Aparhant, Kossuth utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761624   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.