Óvodapedagógus

Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.17. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 155.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően az óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok, Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Leveleki Mária Intézményvezető nyújt, a 42/248-653 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 155. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3754/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 155. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3754/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Személyesen: Kissné Leveleki Mária Intézményvezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 155. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formailag megfelelő pályázatokat az Intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Apagyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 16.

        www.apagy.hu - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánításának.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769948   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.