Senior Site Reliability Engineer

Anapaya Systems

Place of work
Technopark, Technoparkstrasse, Zürich, Switzerland
Contract type
full-time
Start date
immediately

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Anapaya Systems is looking to strengthen its team with a Site Reliability Engineer. Play a mission-critical role in designing, building, and operating the infrastructure that runs our products. As part of a small but growing operations team you will have a lot of trust and responsibility to build and deliver customer-premise deployments as well as extending our internal operation capabilities.
Anapaya Systems is an ETH-spinoff with the mission to develop a next-generation inter-networking architecture by combining high security, high reliability, and path control all in one network architecture, SCION. If challenges excite you, and you are ready for a large one, let us know.

Responsibilities
- Spearhead major infrastructure, devops, reliability initiatives
- Build tools for automation, deployment, monitoring and operations
- Interact with customers to plan and execute on-premise deployments
- Troubleshoot issues across the entire stack, from network and OS to applications
- Procure and configure the hardware and software stack needed to run our infrastructure
- Set strategic direction for infrastructure and operations

Requirements
- 3+ years of professional experience
- Independent and self-driven
- Experience with operations, maintenance, site reliability engineering, and security
- Experience with configuration management technologies (Ansible, Puppet, Chef, or similar)
- Experience with Linux at scale and the Linux networking stack
- Advanced knowledge of all layers of computer networking
- Ability to operate in a startup environment and execute in the presence of ambiguity and change
- Willing to interact with customers on a technical level
- Willing to work in Zurich

Nice-to-Haves
- Experience with modern container systems (Docker, Vagrant, etc.)
- Strong scripting (Bash, Bourne Shell), Go and Python skills
- Strong understanding of current Internet security issues and threats
- Experience in scaling technical infrastructures
- Additionally, experience with some of the following is helpful: AWS, EC2, Docker, LXC, Consul, Google Cloud, SSH, Postgres, Wireguard, Prometheus

Anapaya Systems hľadá zamestnanca na pozíciu Senior SRE / sieťové operácie.
Anapaya Systems je startup univerzity ETH v Zurichu. Našim cieľom je vyvinúť novú generáciu internetovej architektúry, ktorá by kombinovala bezpečnosť, spoľahlivosť a path control, všetko pod jednou strechou. Viac informácií [https://www.scion-architecture.net/].
Pozícia obnáša dizajn, realizáciu a operáciu našej infraštruktúry. Ako člen malého operačného tímu budete mať na starosť nasadenie našej infraštruktúry u zákazníkov, rovnako ako zlepšovanie našich vlastných operačných schopností.

Náplň práce a zodpovednosti:
- Viesť iniciatívy v oblasti infraštruktúry, devops and spoľahlivosti
- Vývoj nástrojov pre automatizáciu, nasadzovanie, monitorovanie a operácie
- Komunikácia so zákazníkmi, plánovanie a realizácia nasadenia u zákazníka
- Diagnostika problémov v celom stacku, od siete a operačného systému ať po aplikácie
- Zaobstarávanie a konfigurácia hardvérového a softvérového stacku pre našu infraštruktúru
- Určovanie stratégie pre našu infraštruktúru a operácie

Požiadavky:
- 3 alebo viac rokov profesionálnych skúseností
- Nazávislosť a motivovanosť
- Skúsenosť s operáciami, údržbou, SRE a bezpečnosťou
- Skúsenosť s technológiami pre menežovanie konfigurácií (Ansible, Puppet, Chef, alebo podobné)
- Skúsenosť s Linux and Linuxovým sieťovým stackom
- Detailná znalosť všetkých vrstiev sieťového stacku
- Schopnosť pracovať v prostredí startupu a vysporiadať sa so zmenami a nejasnosťami
- Ochota komunikovať so zákazníkmi na technickej úrovni
- Ochota pracovať v Zurichu
- Znalosť anglického jazyka (nemčina sa nevyžaduje)

Výhodou je:
- Skúsenosti s modernými kontajnerovými systémami (Docker, Vagrant, atď.)
- Skriptovacie schopnosti (Bash, Bourne Shell), znalosť Go a Python
- Detailná znalosť bezpečnostných problémov súčasného Internetu
- Skúsenosť so škálovaním technickej infraštruktúry
- Skúsenosť s nasledujúci technológiami je vítaná: AWS, EC2, Docker, LXC, Consul, Google Cloud, SSH, Postgres, Wireguard, Prometheus

Salary information

8000 Euros / month

Employee perks, benefits

- 25 days of paid holidays
- Social security and health insurance
- unlimited coffee

- 25 dní platenej dovolenky
- Sociálne a zdravotné poistenie
- Káva zadarmo

Information about the selection process

Up-to-date CV in English

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

Computer Science

Language skills

English - Advanced (C1)

Number of years of experience

4

Advertiser

Brief description of the company

Anapaya Systems has been founded as spinoff from ETH Zurich in 2017 with the mission to develop the next-generation inter-networking architecture, SCION, by combining high security (prevent prefix hijacking, provably secure protocol and implementation), high availability (network-level DDoS defense), and flexibility (path control and multipath, SD-WAN) all in one network architecture.
The SCION secure Internet architecture developed at ETH Zurich is a next-generation disruptive network technology that provides state-of-the-art secure interdomain routing, QoS, DDoS defense, secure PKI, and an unprecedented level of availability.

Number of employees

10-19 employees

Company address

Anapaya Systems
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich
Switzerland
ID: 3599001   Megjelentetés dátuma: 2019.02.13.   A (bruttó) bér alapösszetevője és egyéb juttatások:   8000 Euros / month