Jogász

Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság - Baja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság - Baja
Igazgatási és Jogi Osztály

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Széchenyi István utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgatóság széles körű jogi feladatainak ellátása, szerződések készítése, törvényességi ellenőrzése, szabályzatok szerkesztése, jogszabályfigyelés, jogszabály-értelmezés, munkajogi tanácsadás, közbeszerzési bizottságban részvétel stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampogárság, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget és szakképesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a jelentkezésben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Petz Gábor jogtanácsos-osztályvezető nyújt, a +36 79/525-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság - Baja címére történő megküldésével (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1730/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság - Baja címére történő megküldésével (6500 Baja, Széchenyi utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1730/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperinfo Baja - 2016. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aduvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768326   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.