Óvodapedagógus

Almáskert Óvoda - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Almáskert Óvoda - Budapest

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 Budapest, Gázgyár lakótelep 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        diplomamásolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz és motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Almáskert Óvoda - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/107/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Almáskert Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, Szérűskert utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/107/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére a allas.almaskert@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765436   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.