Intézményvezető

Almásfüzitő Község Önkormányzat

A munkavégzés helye
Komárom-Esztergom megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Almásfüzitő Község Önkormányzat

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása, a település művelődési, kulturális feladatainak szervezése, rendezvényszervezés, ókori hagyományőrzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, népművelő,

        népművelői területen és római kori hagyományőrzésben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább öt éves intézményvezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű átlag feletti népművelői képesség, helyismeret,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű római kori hagyományőrzésben szerzett tapasztalat és gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló diploma másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az intézmény vezetésére és fejlesztésére irányuló program; nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez; nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt testületi ülésen kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1101/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1101/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Pethő Réka, Komárom-Esztergom megye, 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.almasfuzito.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 25.

ID: 3253639   Megjelentetés dátuma: 2017.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.