Könyvtáros

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. február 1 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Könyvtár olvasószolgálatában való közreműködés elsősorban az alábbi területeken: kölcsönzés, tájékoztatás, olvasótermi segítségnyújtás, könyvek rendezése, másolatkérések teljesítése stb. magyar és angol nyelven.
Részvétel a könyvtár oktatási tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség,

        Felhasználói szintű számítógép-használati készség

        Angol középfokú nyelvvizsga

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A HunTéka integrált könyvtári rendszer ismerete.

        Oktatási tapasztalat.

        Német nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság, együttműködési készség, szolgáltató szemlélet.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/2053-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/2053-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton Mudri Diána részére a mudri.diana@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/allaspalyazatok - 2017. október 9.

        ÁTE hirdetőtábla - 2017. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

ID: 3211470   Megjelentetés dátuma: 2017.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.