Szakmai szolgáltató (laboratóriumi asszisztens)

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék (Bakteriológiai Laboratórium)

Szakmai szolgáltató (laboratóriumi asszisztens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év, 3 hónap próbaidővel –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Hungária krt 23-25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az állatorvostan-hallgatók gyakorlati demonstrációs anyagának előkészítése, bakteriológiai laboratóriumi munkák végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        számítógépes ismeretek (Word, Excel, Power Point, levelező rendszer),

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség;

        büntetlen előélet;

        előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú végzettség,

        szakmai tapasztalat,

        angol nyelvtudás,

        egyetemi hallgatói számítógépes rendszerek ismerete (NEPTUN, ETR),

        egészségügyi vagy állategészségügyi jellegű laboratóriumban szerzett tapasztalat,

        szakirányú főiskolai vagy BSc végzettség

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, jó együttműködő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes önéletrajz,

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-18/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai szolgáltató (laboratóriumi asszisztens).         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-18/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai szolgáltató (laboratóriumi asszisztens).

        Elektronikus úton Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék részére a bakterlabor123@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen, vagy írásban) tájékoztatást kapnak. A munkáltató fenntartja a jogát, hogy többfordulós kiválasztási folyamattal, illetve a nemleges válasz jogával is élhet. A pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. november 15.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Információt kizárólag e-mailben adunk, az érdeklődő e-maileket a bakterlabor123@gmail.com e-mail címre kérjük!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815100   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.