Tanszéki mérnök

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Patológiai Tanszék

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vizsgálatra érkező laboratóriumi minták előkészítése, molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra (PCR, ELISA, immunhisztokémia, stb.).
A minták érkeztetésével, feldolgozásával, és laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos dokumentáció, jegyzőkönyvek írása és karbantartása.
Az oktatók munkájának segítése, demonstrációs anyagok előkészítése, magyar és idegennyelvű (angol, német) oktatással kapcsolatos dokumentáció vezetése.
Egyéb feladatok elvégzése tanszékvezető megbízása alapján (laborkörnyezet tisztántartása, edényzet és eszközök sterilizálása stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Iskolai végzettség: Biomérnök

        Nyelvtudás: középfokú angol nyelvvizsga

        jártasság számítógépes ismeretekben (Microsoft Office, Excel stb.)

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        laboratóriumi tapasztalat, statisztikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Jó kommunikációs készség,

        Magas munkabíró képesség,

        Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Baska Ferenc nyújt, a 1-478-4178 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-8/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-8/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.

        Elektronikus úton Vasvári Vivien részére a vasvari.vivien@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat elektronikus úton a pályázat kiírójának kell eljuttatni. A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen, vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagai a döntést követően 90 napon belül elektronikusan megsemmisítésre kerülnek. A munkáltató fenntartja a többfordulós pályázat, illetve a nemleges válasz jogát is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 15.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768766   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.