Szakmai szolgáltató (állatorvosi asszisztens)

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Belgyógyászati Tanszék és Klinika

Szakmai szolgáltató (állatorvosi asszisztens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

állatorvosi asszisztensi feladatok és egyéb adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        középfokú szakirányú végzettség,

        angol alapfokú nyelvtudás,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat, számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy a bizonyítvány kérelméről szóló igazolás másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pástiné Sóber Renáta nyújt, a 478-4132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Belgyógyászati Tanszék és Klinika ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai szolgáltató (állatorvosi asszisztens).         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/20-7/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai szolgáltató (állatorvosi asszisztens).

vagy

        Elektronikus úton Belgyógyászati Tanszék és Klinika részére a belgyogyaszat@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója 2016. 10. 20-ig dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen, vagy írásban) tájékoztatást kapnak. A munkáltató fenntartja a jogát, hogy többfordulós kiválasztási folyamattal, illetve a nemleges válasz jogával is élhet. A pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu

        ÁTE hirdetőtábla

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768749   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.