Gazdasági ügyintéző (analitikus könyvelő)

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály

gazdasági ügyintéző (analitikus könyvelő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvviteli feladatokat lát el, számítási, adatbeviteli és ellenőrzési feladatokat végez a számviteli nyilvántartásokhoz felhasznált elsődleges pénzügyi adatok összegyűjtése érdekében.
Feladatai: a) analitikus könyvelés (készletek könyvelése, szállítói számlák nyilvántartása, követelések nyomon követése), kontírozás, analitikus számla és napló vezetése, időszak végén feladások (összesítések) készítése; b) ellenőrző és összesítő kimutatások készítése, havi zárási feladatok előkészítése;
c) részvétel az időszaki, a Magyar Államkincstár felé történő kimutatások elkészítésében; d) bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése; e) az adatok, a könyvelés és a dokumentumok ellenőrzése a bevitt adatok megfelelősége, számszaki pontossága és megfelelő kódolása szempontjából; f) számviteli szoftverrel rendelkező számítógépeken információk rögzítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Legalább középfokú, pénzügyi-számviteli végzettség;

        Legalább 1 év, pénzügyi-számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelői végzettség, államháztartási számviteli gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés,,

        MS Office irodai alkalmazások magas szintű ismerete (Excel, Word).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/628//2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (analitikus könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/628//2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (analitikus könyvelő).

        Elektronikus úton Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály részére a penzugy@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 11.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763421   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.