Gazdasági ügyintéző (főkönyvi könyvelő)

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pénzügyi és Számviteli és Kontrolling Osztály

gazdasági ügyintéző (főkönyvi könyvelő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gazdasági események: bank, pénztár, főkönyv, előirányzatok könyvelése, analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, egyeztetése;
éves és időszaki beszámolók elkészítése, részvétel a költségvetés tervezésében;
a MÁK és a felügyeleti szerv felé történő havi-, negyedéves adatszolgáltatások elkészítése;
előirányzatok alakulásának figyelemmel kísérése, Egységes Rovat Azonosító kódok egyeztetése, rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Költségvetési beszámoló készítésben és költségvetés tervezésben való jártasság,

        Pénzügyi-, számviteli területen - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Központi költségvetési szervnél szerzett munkatapasztalat,

        Felsőoktatásban szerzett, szakirányú végzettség.

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, megbízható, önálló munkavégzés,,

        Irodai alkalmazások magas szintű ismerete (Excel, Word).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti példányát kell bemutatnia!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/629/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (főkönyvi könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/629/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (főkönyvi könyvelő).

        Elektronikus úton Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály részére a penzugy@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja, www.univet.hu - 2016. október 11.

        ÁTE hirdetőtábla - 2016. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763419   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.