Egészségügyi szervező (ügyvitelszervező, informatikus)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakellátási Adatelemzési és Adatszolgáltatási Főosztály

Egészségügyi szervező (ügyvitelszervező, informatikus)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, XII.kerüle , .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• az ÁEEK fenntartói feladataihoz kapcsolódó információmenedzsment,
• adatrögzítéssel, adattisztítással, adatelemzéssel kapcsolatos feladatok, • különböző adatbázisok adatcseréjének kialakítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egészségügyi szervező szakon szerzett diploma, elsősorban ügyvitelszervező és informatikus szakirányokon,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, egyéb egészségügyi vagy közgazdasági jellegű végzettség,

        egészségügyi intézményben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        magas szintű elemző képesség,

        nagyfokú önállóság,

        informatikai ismeretek,

        monotónia tűrés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi környezet ismerete

        közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állami Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK-HR , valamint a munkakör megnevezését: Egészségügyi szervező (ügyvitelszervező, informatikus).         Postai úton, a pályázatnak a Állami Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁEEK-HR, valamint a munkakör megnevezését: Egészségügyi szervező (ügyvitelszervező, informatikus).

        Elektronikus úton Nagy Klára részére a humanpolitika2@aeek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aeek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822278   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.