Dajka

Albertfalvai Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Albertfalvai Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus munkájának a segítése váltott műszakban és a munkaköri leírásnak megfelelő munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        dajkai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Elhivatottság, gyermekközpontúság, együttműködő készség, csapatszellem, segítőkészség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Albertfalvai Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1690-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Albertfalvai Óvoda címére történő megküldésével (1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1690-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton Khoórné Rápolthy Beáta részére a info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817773   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.