Főnővér

Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Sebészeti osztály

főnővér

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sebészeti osztály főnővéri feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Diplomás ápoló,

        több éves szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        érvényes egészségügyi szakdolgozói működési kártya, érvényes kamarai tagság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        sebészeti osztályos gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/8 , valamint a munkakör megnevezését: főnővér.         Postai úton, a pályázatnak a Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/8, valamint a munkakör megnevezését: főnővér.

        Elektronikus úton Révész Andrea részére a revesz.andrea@askhatvan.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750073   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.