Igazgatói asszisztens

ALBA REGIA Szimfonikus Zenekar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Operatív szervezeti egység

igazgatói asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos. út 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Kapcsolattartás az előadásokat szervező intézményekkel,
- Bonyolítja az intézmény levelezését, szükség esetén idegen nyelven is,
- Részben intézi a koncertekkel, turnékkal kapcsolatos szervezési feladatokat, - az igazgató utasításai szerint kapcsolatot tart a zenekar fellépéseinek rendezőivel
- kapcsolatot tart a vidéki hangversenysorozatok helyszíneinek szervezőivel
- közreműködik a programszervezésben, programkiajánlásokban, propaganda- és egyéb - gondoskodik a belső információs rendszer működéséről
- szakmai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatokban való közreműködés: szerződések előkészítése, koncertekkel kapcsolatos kimutatások, statisztikák készítése, kézbesítés, postázási feladatok
- részt vesz a forráskeresésben, pályázati munkában
- részt vesz az intézmény leltározási munkáiban
- figyelemmel kíséri a sajtóban megjelent, zenekarral kapcsolatos híreket, tudósításokat és összegyűjti és megfelelően lefűzi azokat (archiválási, irattározási feladatok)
- alkalmanként elkíséri a zenekart vidéki/külföldi fellépésekre
- alkalmanként részt vesz külföldi partnerekkel történő megbeszélésen, ahol tolmácsolási feladatot lát el - a kommunikációs feladatok ellátása során a munkakör ellátásához előírt idegennyelv-tudást alkalmazza
- koordinálja, egyezteti a zenekar külsős rendezvényeinek teremfoglalásával összefüggő adminisztratív feladatokat
- ellátja és közreműködik az ad hoc jelleggel felmerülő feladatokat
- bonyolítja az intézmény levelezését, kezeli a zenekar irattárát,
- szerződés nyilvántartást vezet, ellátja az irattározási feladatokat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        ügyviteli jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, rendszerszemlélet,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a ALBA REGIA Szimfonikus Zenekar címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ARSO2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatói asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a ALBA REGIA Szimfonikus Zenekar címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos. út 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ARSO2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgatói asszisztens.

        Elektronikus úton Sárszegi Brigitta részére a munkaugy@arso.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.arso.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arso.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815134   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.