Faluház igazgató

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Faluház

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 26.-2021.december 25.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Akasztó Községi Faluház, mint önállóan működő intézmény igazgatói feladatainak ellátása, szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenység tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közművelődési végzettség, szakképzettség,

        5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelően

        A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési.szervezési, pénzügyi-gazdálkodási, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajza

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Suhajda Antal polgármester nyújt, a 06-20/3 988 113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2911/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Faluház igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2911/2016, valamint a munkakör megnevezését: Faluház igazgató.

        Személyesen: Suhajda Antal polgármester, Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a Pénzügyi és Kulturális Bizottság javaslatát követően Akasztó Község Képviselőtestülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.akaszto.hu - 2016. október 17.

        Helyi Kábeltelevízió - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok postai úton történő megküldésekkor a pályázatot ajánlott küldemény formájában kell megküldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772028   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.