2 fő óvodapedagógus

Ágoston Művészeti Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ágoston Művészeti Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02-2020.01.02 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Ágoston utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi diploma,

        ECDL

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Imre Napsugár nyújt, a 3887-776 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ágoston Művészeti Óvoda címére történő megküldésével (1032 Budapest, Ágoston utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-72/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ágoston Művészeti Óvoda címére történő megküldésével (1032 Budapest, Ágoston utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-72/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Ágoston Művészeti Óvoda részére a agoston-o@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szalontai Edit, Budapest, 1032 Budapest, Ágoston utca 2/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat honlapja - 2016. november 29.

        Óbuda Újság - 2016. november 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833731   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.