Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Ágasegyháza Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mohácsy Ferenc Faluház, IKSZT, Szociális Gondozási és Sportolási Központ Intézményvezetője 6076 Ágasegyháza Kossuth tér 2.

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2019.11.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6076 Ágasegyháza, Kossuth Tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Teljeskörű vezetése egy olyan önállóan működő intézménynek, ahol a fő feladatokat a Faluház, a Sportcsarnok, illetve egyéb feladat orientált területek működtetése, rendben tartása, egyéb szociális feladatok, könyvtári és egyéb szolgáltatások összessége teszi ki. Feladat a Civil szervezetek koordinálása, falunapi, Idősek napi és más rendezvények szervezése, teljes körű bonyolítása. Feladat a pályázatírás, közmunkások koordinálása, ha szükséges, úgy vezetői jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, , közművelődési vagy az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3.mellékletében meghatározott, vagy ezekkel egyenértékű főiskolai, egyetemi végzettség és szakképzettség. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. ,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Információs Társadalmi Tanácsadói akkreditált képzésben szerzett Tanúsítvány /PL-1447/

        Lakosság széleskörű ismerete.,Akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése. Kulturális menedzser bizonyítvány meglét A vezetői időszakra havi bontásban a településre vonatkozó rendezvényi, foglalkozási, összesített tervezetet, beleértve az Faluház, az iskolai, óvodai, táborozási, civil szféra, sport tevékenységek tervezett összességét, mely legkevesebb 16 A4-es oldalt tegyen ki a kinevezés időtartamára.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai és egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély másolata,vagyonnyilatkozat, Kinevezési időszakra vonatkozó terv.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ágasegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/26/2016-FH. , valamint a beosztás megnevezését: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.         Postai úton, a pályázatnak a Ágasegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/26/2016-FH., valamint a munkakör megnevezését: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

        Elektronikus úton Füredi János részére a furedi.janos@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Füredi János polgármester, Bács-Kiskun megye, 6076 Ágasegyháza, Szent István Tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Ágasegyháza Község Polgármesterének kell címezni és egy-egy példányban kell személyesen és elektronikus úton benyújtani 2016.december 26. nap. 24. 00 óráig. A pályázónak nyilatkozni kell, hogy a személyes adatainak megismeréséhez hozzájárul és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz..A pályázatot Ágasegyháza Község Képviselő-testülete bírálja el zárt ülés keretein belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hivatali hirdetőtáblán a helyben szokásos módon. - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti megbízotti kinevezést kap a végzettségének megfelelő munkakörben. /Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető/.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831907   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.