Jogász

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű minimum fél év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola kötelezettségvállalásainak és szerződéseinek jogi felülvizsgálata, az intézmény szabálya szerinti jogi ellenjegyzés megtétele, gazdasági területtel kapcsolatos jogi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Jogi,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségi és pszichológiai alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi szakvizsga,

        Rendvédelmi szervnél szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gazdasági jog területén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz;

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány);

        Végzettségeket, képzettségeket tanúsító okiratok másolata;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Békésiné Sóti Orsolya c.r. alezredes nyújt, a 06 1 391 35 43/ 38-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23021/2016. ált. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23021/2016. ált., valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton Görbe Judit részére a gorbe.judit@arszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakközépiskola igazgatója által megbízott bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ORFK honlapja

        arszki.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768415   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.