Könyvtárvezető

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

A munkavégzés helye
Nádudvar
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
Városi Könyvtár

könyvtárvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01-2023.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Ady tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetőjének feladata a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény alapító okiratában és SZMSZ-ében foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség ,

        könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Informatikus-könyvtáros végzettség,

        könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű idegen-nyelv ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról,hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz

        a könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata

        nyilatkozat arról,hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

        a pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/ nem járul hozzá

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Budaházi Judit nyújt, a 0654480730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (4181 Nádudvar, Ady tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (4181 Nádudvar, Ady tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár honlapja - 2018. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mknadudvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

ID: 3418632   Megjelentetés dátuma: 2018.06.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.