Családsegítő

Adonyi Szociális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Adonyi Szociális Központ

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői feladatok ellátása (gyermekjóléti alapellátás és felnőttkorúak szociális alapellátása) az 1/2000 SZCSM rendelet, valamint az 1997. évi XXXI törvény és a 15/1998. NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szociális munkás, Szociálpedagógus,

        Családsegítő és gyermekjóléti szerzett tapasztalat- - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél másolatok, fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Supliczné Szabó Zita nyújt, a 0625/231-029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Adonyi Szociális Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Adonyi Szociális Központ címére történő megküldésével (2457 Adony, Kossuth Lajos utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

        Elektronikus úton Supliczné Szabó Zita részére a szocialiskozpont@adony.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Supliczné Szabó Zita, Fejér megye, 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832025   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.