Óvodavezető helyettes (német nemzetiségi)

Adászteveli Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Adászteveli Óvoda

óvodavezető helyettes (német nemzetiségi)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01 - 2021.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8561 Adásztevel, Árpád utca 95.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályoknak megfelelő, és a munkaköri leírásban meghatározott német nemzetiségi óvoda óvodavezető helyettesi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) illetmény megállapítására és juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

        német nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        megbizást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejüleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német nemzetiségi óvodában szerzett legalább 1-3 év óvodavezetői, óvodavezető helyettesi gyakorlat, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy annak igazolása, hogy a képzettség megszerzése folyamatban van.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pedagógiai, szakmai elképzeléseire vonatkozó program. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény. A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Patyi Edina intézményvezető nyújt, a 06303722432 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Adászteveli Óvoda címére történő megküldésével (8561 Adásztevel, Árpád utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2590/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető helyettes (német nemzetiségi).         Postai úton, a pályázatnak a Adászteveli Óvoda címére történő megküldésével (8561 Adásztevel, Árpád utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2590/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető helyettes (német nemzetiségi).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832012   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.