Óvodavezető

Acsádi Óvodafenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Acsádi Mézeskalács Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01. – 2021.08.10.- ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 8746 Acsád, Béke utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Acsádi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 214/2016/Acs , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Acsádi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 214/2016/Acs, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 17.

ID: 2702101   Megjelentetés dátuma: 2016.08.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.