Pedagógiai asszisztens

Áchim András Utcai Óvoda - Debrecen

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Áchim András Utcai Óvoda - Debrecen

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Tégláskert utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai foglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében, szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyermekek
öltöztetésében, étkeztetésében, részt vesz a gyermekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában lebonyolításában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés

        Cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00), vagy a pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) szakképesítés,főiskolai/egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség,legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs,-együttműködési és empatikus készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Nagy Andrea óvodavezető nyújt, a 52/471-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Áchim András Utcai Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Áchim András utca 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 208-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Áchim András Utcai Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Áchim András utca 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 208-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Molnárné Nagy Andrea óvodavezető részére a achimovi2022@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Debrecen Kálvin tér 11 hírdetőtábla - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822496   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.