Gazdasági osztályvezető

Abonyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abonyi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztály

Gazdasági osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19.pont szerinti feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági Osztály munkájának irányítása, gazdasági vezetői feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gazdasági Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § -a szerinti végzettség: A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. c) Ha a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak vezetője megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, a gazdasági vezetőnek - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 2 Mrd forint főösszegű költségvetéssel rendelkező önkormányzatnál szerzett gazd.vez.tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint - végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - öt éves szakmai gyakorlat, és vezetői gyakorlat igazolása - nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Balogh Pál jegyző nyújt, a 53/562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1816/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1816/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági osztályvezető.

        Személyesen: Dr. Balogh Pál jegyző, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Abony város honlapja - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hiánypótlásra az alábbiak szerint van lehetőség: Amennyiben a pályázat benyújtásakor erkölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre, az erkölcsi bizonyítványt kérő lapot be kell csatolni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a abony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772263   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.