Mezőőr

Abaújvár Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Abaújvár Község Önkormányzata

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása Abaújvár község közigazgatási területén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 18. életév betöltése, mezőőri vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét saját költségén vállalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret, fegyvervizsga, mezőőri vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Fegyvervizsga bizonyítvány másolata, Mezőőri vizsga bizonyítvány másolata, Jogosítvány másolata, A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sivák Tamás nyújt, a 46/388-082; 30/315-8922 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abaújvár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3898 Abaújvár, Petőfi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4340-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Abaújvár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3898 Abaújvár, Petőfi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4340-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

        Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. Gönci Közös Önkormányzati Hivatal .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Abaújvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a 2016. október 25-ét követő képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Abaújvár Község Hivatalos Hirdetőtáblája - 2016. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750032   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.